Ettevõte lisab börsihinnale marginaali, mis vaadatakse üle kord aastas ja avalikustatakse 30 päeva enne kehtimahakkamist, teatas Eesti Gaas kodulehel.

Eesti Gaas määrab kliendi seniste tarbimisandmete alusel konkreetse hinnagrupi, mis on koostatud tarbimiskohtade aastase kogutarbimise järgi alljärgnevalt: alla 3000 kWh/aastas, 3000 – 10 000 kWh/aastas, üle 10 000 kWh/aastas.

Praeguse seisuga lisaks ettevõte alla 3000 kWh/aastase tarbimisel ühetariifse elektriarvestuse korral elektri hinnale omalt poolt 0,51 senti kWh kohta. Samas kui näiteks Eesti Energia lisab sarnase arvestuse korral börsihinnale 0,29 senti.

Muutuva hinnapaketiga leping on tähtajatu. Sõltuvalt tarbimiskohas olevast arvestist rakendatakse paketis kas päeva- ja ööhinda või ööpäevaringselt ühesugust üldhinda.

Kahetariifne arvesti või tunniarvesti võimaldab valida päeva- ja ööhinna paketi, ühetariifse arvesti korral saate valida ainult üldhinnaga paketi.

Täpsema hinnakirjaga saab tutvuda SIIN.

Püsiva hinnaga pakette ettevõte turule esialgu ei too, kuna hetkel on Eesti Gaasi hinnangul ebaselge pakettide seadusandlik taust.

Äritarbijatele, kes selleks volituse on andnud, esitab ettevõte pakkumised personaalselt.