“Tallinna ümber asuvad vallad on n-ö Tallinna kuldne ring, kus elavad Harjumaa ja ühtlasi kogu Eesti suurimad maksumaksjad,” sõnas Viimsi vallavanem Haldo Oravas.

“Viimsi jaoks on ühest küljest suurimate tuludega elanikud au asi, kuid teisest küljest ka hädavalik. Me oleme Eesti noorim vald, kes vajab pidevalt juurde koole ja lasteaedu, mida seadusest tulenevate piiranguste tõttu enam laenurahaga ehitada ei saa. Me oleme Eesti kõige rikkam vald – meil on kõige rohkem lapsi.”

“Viimsi valla eelarve tulude maht 2012. aastal on 19,8 miljonit eurot,” rääkis Haldo Oravas. “Viimsis on tublid maksumaksjad, kelle abiga saame rahastada koolide ja lasteaedade ehitust, teede ehitust-renoveerimist ning teisi valla elanikele prioriteetseid vajadusi. Teataval määral näitavad arengud ka seda, et Eesti elu koondub endiselt Tallinna lähiümbrusse. Me oleme elanike arvult möödunud Rakverest ja üsna pea möödume tõenäoliselt ka Viljandist. Trendid on Eesti terviklikkuse seisukohalt pigem muret tekitavad.”

1.novembril andis vallavalitsus volikogule üle 2013. aasta eelarve eelnõu, mille kohaselt kasvab 2013. aastal valla eelarve põhitegevuse tulude maht 5,9% ja maksumaksjate arvuks prognoositakse 8200.

Maksumaksjate arvu kasv lubab oodata ka suuremat tulumaksu laekumist valla eelarvesse. 2012. aastal on võrreldes 2011. aasta kümne kuuga tulumaksu rohkem laekunud 6,5% ja loodetavasti selline kasv ka jätkub. 2013. aasta eelarve suurimaks investeeringuks on Randvere kooli ehitus, mida vald teeb täielikult omavahendite arvelt.

Haldo Orvase sõnul ei ole probleem mitte Tallinna ja selle lähiümbruse edumeelses arengus, vaid muu Eesti mahajäämuses. “Selleks, et vald või linn areneks, peab seal olema hea elukeskkond – nii materiaalses kui ka emotsionaalses mõttes,” lausus Haldo Oravas.

“Edukamad inimesed tulevad sinna, kus on hea elada ning seal, kus on hea elada, on inimesed edukamad. Viimsi edu taga on mõlemad põhjused.”