Teadupärast on maksuhalduri poolt tasutavad intressid küllaltki suured, ulatudes aastas pea 22 protsendini, lisavad Soraineni advokaadid Kado Loor ning Priit Raudsepp ettevõtte uudiskirjas.

Kõikidele Tallinnas jaekaubandusega tegelevatele ettevõtetele 2011. aastal ootamatult kehtestatud Tallinna müügimaks kaotas kehtivuse möödunud aastavahetusel.

Mitmed ettevõtted ootavad lõplikku lahendit pooleli olevates müügimaksu kohtuvaidlustes. Müügimaksu tagasiküsimise võimalus hakkab perioodide kaupa aeguma aga enne, kui tuleb lõplik kohtulahend. Seda põhjusel, et Tallinna ringkonnakohus otsustas teedrajavas ja seni maksumaksjale positiivses Statoili kaasuses pöörduda eelotsuse saamiseks Euroopa Kohtusse. Sellest tulenevalt jääb riigisisene kohtumenetlus umbes kaheks aastaks ootele. Pärast eel otsuse saamist jätkub see sealt, kus pooleli jäi.

Optimistliku stsenaariumi korral peaks esimene müügimaksu jõustunud lahend olema olemas 2015. aasta alguseks. Siis on advokaatide sõnul aga lootusetult hilja hakata taotlema müügimaksu tagastamist, sest see võimalus on terves ulatuses aegunud.

Esimesed perioodid lõppevad juba järgmisel aastal, mis tähendab, et tagastustaotlus esitada esimesel võimalusel. Esiteks aitab see kaasa võimalikult ühtsele kohtupraktikale. Teiseks peaks selle tulemusel vähenema uute taotlejate õigusabikulud – kohtumenetluse peatumise ajal jooksvaid
kulusid ei teki.

Kiire tegutsemise lisaargument seondub advokaatide sõnul intressi teenimise võimalusega. On igati põhjendatud, et maksukohustuse õigel ajal täitmata jätmise korral tekib maksumaksjal intressi tasumise kohustus.

Samuti on õigustatud vastupidine olukord – müügimaksu õigusvastasel kogumisel lasub intressi tasumise kohustus linnal. Selline nõue tuleneb seadusest.

Intresside puhul on oluline teada, et need hakkavad jooksma 30 päeva pärast tagastustaotluse esitamist. Seega on selge, et mida varem tagastustaotlus esitada, seda suuremat intressi on võimalik teenida.

Müügimaksu osaline tagastamine võib olla põhjendatud ka juhul, kui ei soovitagi tugineda müügimaksu õigusvastasusele. Seda põhjusel, et müügimaksu arvestamise metoodika võis olla
liigselt keeruline ning selle tulemusel maksti müügimaksu liiga palju.

Probleem peitub maksustatava väärtuse erinevuses müügi- ja käibemaksu arvestamises. Käibemaksu tuli maksta ka müügimaksult ning maksustatav väärtus müügimaksu arvestuse jaoks oli seega väiksem.

Praktikas on olnud olukordi, kus müügimaksu maksti põhjendamatult käibemaksuga maksustatavalt väärtuselt. Sellest tulenevalt on võimalik taotleda müügimaksu osalist tagastamist isegi sel juhul, kui Tallinna müügimaksu määrus peaks olema õiguspärane.