Kolmandikul juhtudest on selleks kahetsetavaks teenuseks olnud mingi laen, aga lisaks on veaks peetud ka kindlustuslepingu sõlmimist, krediitkaardi kasutamist, pensionifondiga liitumist, järelmaksu või liisinguga ostmist, hoiustamis- ja investeerimistehinguid jne, selgus finantskirjaoskuse ja finantsteenuste alase teadlikkuse uuringust.

Mõnda finantsteenust veaks pidades või kahetsedes on vähem kui pooled vastajaist püüdnud midagi lepingu lõpetamiseks ette võtta: 27% on lepingu ennetähtaegselt lõpetanud ja 18% on avaldanud soovi lepingut ennetähtaegselt lõpetada, aga seda pole võimaldatud.

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis oktoobris riigikantselei tellimusel läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitles Eesti elanike finantskirjaoskust ja finantsteenuste alast teadlikkust. Uuringu käigus küsitleti 1513 Eesti elanikku vanuses 18-80 eluaastat.