„AS Transcom otsustas kasutada aktsiate eelisostuõigust, millega saab senisele 50%le lisaks teise poole juurde ning Pärnu Sadama ainuomanikuks,“ ütles AS Transcom nõukogu esimees Rein Kilk. „Kui senised kaasaktsionärid otsustasid oma osalusest loobuda, tekkis Transcomil võimalus oma osalust suurendada. Kuna ettevõte on heas seisus ja väärtuslik, siis loomulikult otsustasime seda võimalust kasutada.”

„Möödunud aastal oli päevakorras ka vastupidine tehing ehk Transcomile kuuluvate aktsiate müük tollasele kaasaktsionärile AS-ile A&O, kuid kahjuks kehastus ostja müügiläbirääkimiste käigus ümber väljapressijaks,” lisas Rein Kilk. “Kui kaasaktsionär korraldab sinu vastu alusetu pankrotiavalduse esitamise eesmärgiga arestida tema poolt himustatav vara, siis sealt edasi on kahjuks keeruline head nägu teha."

„AS Pärnu Sadam on väga suure potentsiaaliga ettevõte ning Pärnu Sadam sama suure potentsiaaliga sadam,“ märkis Kilk. „Ligi pool Eestist välja veetavast metsa- ja turbaressursist asub Pärnu Sadama teeninduspiirkonnas ning oleme ettevõttesse teinud mitmeid perspektiivseid investeeringuid, millest loodame tulevikus tulu lõigata.”

AS Transcom  moodustab koos tütar- ja sidusettevõtetega kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ja muid teenuseid. Kontserni kuuluvad tütarettevõtted AS Pärnu Sadam, OÜ Pärnu Stividorid, AS Tartu Sadam, AS Transcom Vara, OÜ Green Window, OÜ Sadamahalduse, OÜ Zelluloosi Kinnisvara ja sidusettevõte AS Kihnu Veeteed.

AS Pärnu Sadam on 100% Eesti erakapitalile kuuluv ettevõte, mis haldab Pärnu jõe suudmes asuvat sadamat. Pärnu sadam on viimastel aastatel kujunenud arvestatavaks regionaalseks sadamaks Edela- ja Lõuna Eestis (teeninduspiirkonnaks Järva, Lääne, Pärnu, Viljandi, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnad), kus asub oluline osa Eesti sadamate kaudu väljaviidavatest tooraineressurssidest (kuni 45% metsaressursist ja kuni 65% turbaressursist) ja töötlevast tööstusest. ASi Pärnu Sadam käive oli eelmisel aastal 9,29 miljonit eurot ehk 14% rohkem kui aasta varem, tänavu esimesel poolaastal vahendas Pärnu sadam kaupu ca 1 000 000 m³ (sh hakkepuitu 114 331 m³, ümarpuud 563 969 m³ ja turvast 354 000 m³), Pärnu sadamat külastas esimesel poolaastal kokku 276 laeva. Lähitulevikus plaanib AS Pärnu Sadam süvendada Pärnu laevateed ja rekonstrueerida kesklinna kai, nii et sadamas oleks võimalik vastu võtta kruiisilaevu.