Laias laastus jaotuvad maksud kolme suurde gruppi. Esiteks need, mis tasub tööandja ja millest põhiline on sotsiaalmaks. Teiseks see, mis makstakse otse brutopalgalt – tulumaks. Kolmandaks kaudsed maksud, millest osakaalult tuumakamad on käibemaks ja aktsiisid. Seejuures on sotsiaalmaksu osakaal jämedalt võttes sama suur kui tulumaks ja kaudsed maksud kokku. Nimelt makstakse netopalgalt ligi viiendik kaudseid makse.

Arvutuse tegemiseks võtsime aluseks Eesti keskmise palga, mis oli statistikaameti viimastel andmetel eelmise aasta III kvartalis 855 eurot. Kulutuste aluseks võtsime andmed keskmise leibkonnaliikme kohta, need on viimastel andmetel 284,56 eurot kuus. Sinna sisse ei arvestata eluasemelaenu makseid, kinnisvaraostu, finantsinvesteeringuid, kapitaalremondile või ehitusele tehtud kulutusi ega muid investeeringutena käsitatavaid kulutusi.

Riigieelarve mänguruum

Suur osa makse on sihtotstarbelised. Kogutud sotsiaalmaksust makstakse pensione ja tervishoiukulusid. Kütuseaktsiis läheb lõviosas teedeehituseks ja -paranduseks. Üldse on poliitikutel riigieelarvega vähe mänguruumi, sest 75% riigieelarve kulusid on seadusega paika pandud. Näiteks on kivisse raiutud kaitsekulud, mis moodustavad 2% sisemajanduse kogutoodangust ehk ligi 5% riigieelarvest. Ilmekas näide on ka vanemahüvitis.

Kokku kogus maksu- ja tolliamet eelmisel aastal 4,7 miljardit eurot makse. Seda on 10% rohkem kui 2011. aastal. Aastaga kasvas kõigi maksude laekumine ja riigieelarves planeeritust kogunes 107 miljonit eurot rohkem. Kõige rohkem üle eelarves prognoositud taseme laekus käibemaksu ja juriidilise isiku tulumaksu – vastavalt 58 miljonit ja 30 miljonit eurot. Riigieelarves planeeritule jäid alla ainult tubakaaktsiis ja elektriaktsiis, vastavalt 10,7 ja 0,7 miljonit eurot.Maksuväitlus algas EPL-isRahandusminister Jürgen Ligi käis esmaspäeval Eesti Päevalehes välja idee suurendada tulumaksuvaba miinimumi. Mõte leidis poolehoidu nii poliitikute kui ka majandusekspertide seas. Ligi arvates võiks see toimuda pärast 2015. aasta tulumaksu langetamist, riigikogu oleks selleks juba praegu valmis.