Kontaktvõrk projekteeritakse kiirusele, mis võimaldab reisirongidel sõita peateedel kuni 160 km/t. Kasutatakse lahendusi, mis vähendavad edaspidi kulutusi ja aega kontaktvõrgu hoolduseks ja remondiks, teatas Eesti Raudtee.

Kontaktvõrkude renoveerimise käigus asendatakse kõik kontaktvõrgu elemendid, sh kandetoed ja -konstruktsioonid, trossid, juhtmed, isolaatorid ja muud liiniseadmed. Koos kontaktvõrgu rekonstrueerimisega teostatakse raudtee elektrivõrkude remondi- ja hooldustööd raudtee taristu töökindluse ja ohutuse parendamiseks.

Lõpule on jõudnud kontaktvõrgu rekonstrueerimistööd Keila-Paldiski ja Keila-Vasalemma liinidel. Uuendatud kontaktvõrk võeti 2012. aastal kasutusse kokku 33 kilomeetril Klooga–Klooga-Rand, Keila-Paldiski ja Keila-Vasalemma lõikudel.

2013. aastal jätkuvad kontaktvõrgu rekonstrueerimistööd Tallinnast lääne poole liinidel kuni Keilani. Eelnimetaud tööd finantseeritakse ja teostatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti "Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine" raames, et tagada kvaliteetsed tingimused reisirongiühenduse korraldamiseks Elektriraudtee opereeritavatel liinidel ja raudtee kontaktvõrgu vastavus uute rongide teenindamiseks vastavalt kehtivatele tehnilistele nõuetele.

Sama projekti raames alustatakse kontaktvõrgu rekonstrueerimistöödega Keila jaamas.

Seoses kontaktjuhtmete asendustöödega Keila jaamas toimuvad alates veebruari algusest muudatused elektrirongide liiklusgraafikus.

Tööde nõuetekohaseks teostamiseks ja elektriohutuse tagamiseks suletakse osa elektrirongidele ette nähtud teid. Nimetatud tööd kestavad Keilas kuni märtsi alguseni käesoleval aastal.

Paralleelselt Keila jaama töödega toimuvad kontaktvõrgu rekonstrueerimistööd Keila-Pääsküla-Tallinn lõigul. Kontaktliinide tööd kestavad 2013. aasta augusti lõpuni.