Toetusi saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtted, kellel on kaitsevaldkonnaga seotud teadus- ja arendusprojekte, teatas kaitseministeerium.

Tänavu on toetuste suurus 300 000 eurot, mis jaguneb vähemalt kolme arendusprojekti vahel.

„Kaitseministeerium on huvitatud tugevast, kodumaisest kaitsetööstusest, mis oleks meile tegusaks ja suutlikuks partneriks. Samuti on meie soov, et lisaks Eesti Kaitseväe vajaduste tagamisele areneks kaitsetööstus tervikuna ja muutuks senisest ekspordivõimelisemaks,“ sõnas Reinsalu.

„Kaitsetööstus on osa laiapõhjalisest riigikaitsest, sest ta ei täida vaid sõjalisi tellimusi, vaid arendab ka sisejulgeoleku või teiste ühiskonnale elutähtsate teenuste jaoks vajalikke tooteid,“ lisas minister.

Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsleri Ingvar Pärnamäe sõnul oodatakse vastkäivitatud konkursile riigikaitsele või julgeolekule otstarbekaid ning tugeva ekspordipotentsiaaliga arendusprojekte.

„Koostöös kodumaise kaitsetööstusega on tänaseks välja arendatud isevalmistatud lõhkekehade vastane segaja Iris, mida Kaitsevägi kasutab juba mõnda aega. Samuti on aktiivses kasutuses näiteks Eestis toodetud rakmed, seljakotid, vormid, sõdurisaapad ja relvade kinnituskonstruktsioonid Sisu soomukitele,“ tõi Pärnamäe näiteid varasematest arendusprojektidest.

Konkurss uutele projektidele hakkab toimuma kord aastas. Taotluste hindamisel lähtutakse projekti otstarbekusest riigikaitse ja julgeoleku jaoks ning oluline on ka projekti rahvusvaheline konkurentsivõime. Samuti võetakse arvesse projekti tasuvust, ettevõtte võimekust ja arendusprojekti teisi rahastajaid.