Kui sigaretipakile paigutatakse kõik Euroopa Komisjoni soovitud hoiatussildid, siis ei mahu sinna enam ära muu tarbijale oluline teave. Samuti riivavad eelnõuga kaubamärgi kasutamiseks pakutavad piirangud liigselt intellektuaalse omandi õigust, leiavad nii justiitsministeerium kui ka kaubandus-tööstuskoda. Justiitsministeerium saatis oma sellesisulise arvamuse kavandatavate tubakanormide kohta sotsiaalministeeriumile, kaubanduskoda aga majandusministeeriumile.

Suits teeb suurt kahju

Euroopa Komisjon soovib tänavu jaanuaris algatatud eelnõuga reguleerida tubakatoodete levikut niimoodi, et kujutab ilmekalt suitsetamisharjumuse tagajärjena pimedaks jäämist, impotentsust, vähenenud viljakust ja sündimata last ähvardavaid riske. Selleks soovitatakse trükkida sigaretipakkidele peale hoiatuste ka õudust tekitavaid pilte ja piirata tootja kaubamärgi näitamist.

Eesti peab esitama oma seisukohad tubakapoliitika kohta 21. juuniks, kui tervise- ja tarbijaküsimuste nõukogu seda teemat arutab.Euroopa Komisjon soovib tubakaeelnõu asjus kokkuleppe saavutada 2014. aastal enne praeguse europarlamendi koosseisu volituste lõppu.