Ajakirja andmetel jääb finantsvaldkonnas töötava tegevjuhi brutopalk koos lisatasudega vahemikku 14 290-21 440 eurot kuus. Sama valdkonna finantsjuht teenib koos lisatasudega 7150-14 290 eurot kuus, turundusjuht 4120-7060 eurot ning personalijuht 2220-3890 eurot kuus.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektoris teenib tegevjuht lisatasudega 9240-21560 eurot, finantsjuht 4800-7200 eurot, turundusjuht 4120-7060 eurot ja personalijuht 2220-4440 eurot.

Kuigi logistika jääb nendest kahest valdkonnast maha, leidub erandeid, nagu Tarcona, mille juht Sulev Loo teenib hinnanguliselt 33 000 eurot kuus.

Rakvere Lihakombinaadi endise juhi Anne Mere palk kasvas Forbesi hinnangul pärast HKScani Soome ja Baltikumi juhi kohale määramist 25 000 eurole kuus.

Olgu siinkohal märgitud, et seni kõige enam kõneainet pakkunud riigiettevõtte Estonian Airi juhi Tero Taskila kuupalk ulatus 33 228 euroni. Lennukompanii praegune juht Jan Palmer leppis 21 000 euro suuruse kuupalgaga.