Kokku 56% vastajatest arvas, et Juhan Parts peaks Eesti Energia, EASi ja Estonian Airi ümber toimuva tõttu oma ametist lahkuma.

Küsimuses oli eestikeelsete vastajate arvamus 57% ja muukeelsete vastajate arvamus 52% väga lähedased.

Tagasiastumist pooldas täiesti 30%, pigem nõustus 26% vastajaist. Tagasiastumist ei pidanud vajalikuks 8% ja 18% leidis, et minister peaks pigem tagasi astuma.

Omnibussküsitluse sihtrühma moodustasid Eesti elanikud vanuses 15-74, valimi suurus oli 1000 vastajat.