Täpsemalt 56% vastajaid arvas, et Juhan Parts peaks ametist lahkuma. Nii eestikeelsete kui ka muukeelsete vastajate arvamus oli väga sarnane, majandusministri tagasiastumist pooldas neist vastavalt 57% ja 52%.

Juhan Parts ise nägi kriitikas võimalust. „Viimasel ajal on olnud vaja teha keerulisi otsuseid majanduses, energeetikas ja transpordis,” ütles Parts Eesti Päevalehele. „Loodan, et minu personaalküsimuse tõstatamine võimaldab mul nüüd senisest enam tehtud otsuseid selgitada ka neile, kes on rahulolematud.”

Korralagedus ministeeriumi haldusalas on olnud veelgi ulatuslikum, sest peale eelnimetatute on skandaal tabanud ka näiteks maanteeametit.

Omnibussküsitluse sihtrühma moodustasid 15–74-aastased Eesti elanikud, valimi suurus oli 1000 vastajat.