Pakkumuse esitasid veel Suurbritannia konsultatsiooniettevõte AECOM Limited oma tütarettevõtetega koos Prantsusmaa kontserniga SYSTRA ning Leedu projekteerimisettevõte UAB Kelprojektas ja ühispakkujana Rootsi projekteerimisettevõte Sweco Energuide AB ning Hispaania projekteerimisettevõttega INECO, teatas tehnilise järelevalve amet.

Kõik laekunud pakkumused tunnistati hindamiskomisjoni poolt hanke tingimustele vastavaks.

Hanke võitjaks kuulutati ühispakkuja OÜ Reaalprojekt, OÜ Hendrikson & Ko, EA Reng AS, kelle pakkumuse maksumuseks on 7 489 503 eurot käibemaksuta. Hindamise kriteeriumiks oli odavaim hind.

Hanke võitja väljakuulutamise otsust saab vaidlustada 7 tööpäeva jooksul. Juhul, kui otsust ei vaidlustata, läheb see valitsusele ülevaatamiseks ja kinnitamiseks. Pärast otsuse kinnitamist valitsuse poolt sõlmitakse hanke võitjaga töövõtuleping.Hanke eesmärk on Rail Baltic 1435 trassi koridori määramiseks vajalike Harju, Rapla ja Pärnu maakondade joonobjekti teemaplaneeringute kehtestamise dokumentide tehniline koostamine, asjakohaste detailplaneeringute koostamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise ja keskkonnamõju hindamise läbiviimine ning raudtee eelprojekti koostamine tehniliselt vajaliku raudteemaa määramiseks optimaalse ja majanduslikult tasuva lahenduse leidmiseks, samuti raudtee toimimiseks vajalike ja raudtee ehitamisest tingitud ehitiste eelprojektide koostamine, projekteerimis-, ehitus- ja maade maksumuse eelarvestamine ning teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamine.

Rail Baltic projekti kaasrahastatakse 50 protsendi ulatuses Euroopa Liidu TEN-T programmist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid