Ta selgitas, et kui võtta Euroopa Liidu 27 liikmesriigi tootlikkus100'ks, siis meie tootlikkus oli 2010. aastal 69,2, Soomes 113,4, Luksemburgis171,6 ja USA's 143,9.

„Võttes aluseks tootlikkuse töötunni kohta, kui paljuväärtust luuakse ühe töötatud tunni kohta, siis meie lähinaabritel, kuseestlased käivad kõrgemat palka teenimas, on see näitaja 2011. aastal: 68,7dollarit, Taanis 48,5, Rootsis 44,4, Soomes 40 ja Eestis 10,8 dollarit.“

Ta lisas, et muidugi on hetkeseisu kõrval oluline katootlikkuse ja palga dünaamika. Näiteks aastatel 1999-2007 kasvas aastanetootlikkus Eestis 6,3% (Rootsis samal ajal 2,1%), 2008-2011 aga kasv aeglustus(1,8%). Ent oluline on, et palga kasv ületas tootlikkuse kasvu. 1999-2007kasvas reaalpalk aastas 7,3% (ehk siis 1%-punkt kiiremini tootlikkusest),kriisi ajal 2008-2011 oli kasv 2%.

„Kuna näiteks avalike teenuste sektoris otseselt väärtust eilooda, küll aga kaudselt, siis sõltub sealne palgatase tootlikus sektorisloodud väärtusest ja makstud maksudest. Siit siis ka õpetajate ja meditsiinitöötajatesuured palgaerinevused meil ja mujal.“

Teisipäeval kirjutas Eesti Päevaleht, et Eestis saab küllväga vähe palka, aga palga kasv on Euroopa üks kiiremaid.