Eile said diplomi kätte viimase lennu 25 noort ekspordi müügijuhti, kes läbisid aastase koolitusprogrammi, teatasid programmi läbiviijad.

„Esimese aasta jooksul pärast koolitusprogrammi esimese lennu lõpetamist on selles osalenud ekspordijuhid müünud kokku 24,8 miljoni euro eest kaupu välisturgudele, mis teeb keskmiseks müügikäibeks miljon eurot ettevõtte kohta aastas,“ ütles Ekspordirevolutsiooni koolitusi korraldanud Marketingi Instituudi juhataja Anu-Mall Naarits.

„Esimese iseseisva tegutsemisaasta tulemusel tõid noored ekspordi müügijuhid oma ettevõtetele juurde kokku 26 uut välisturgu ja aitasid luua 83 uut töökohta.“

Naaritsa sõnul on kasvutrendi märgata ka juba teise aasta programmis osalenud ettevõtete puhul, kuid kokkuvõtteid nende müügitulemuste kohta saab teha alles aasta pärast.

Programmi kutsus ellu EAS, kuna kaks aastat tagasi ei olnud võimalik ühegi kõrgkooli juures omandada ekspordi müügijuhi tööks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Ekspordirevolutsiooni kaaskorraldaja ITM Worldwide juhi Hasse Karlssoni sõnul on programm küll EASi poolt lõpetatud, kuid vajadus praktilise suunitlusega ekspordialase täiendkoolituse järele jääb väiksemate ja keskmise suurusega tootmisettevõtete seas aktuaalseks ka edaspidi.

EAS kaasas koolituste korraldamiseks Marketingi Instituudi ja ITM Worldwide`i. Kõigile programmi lõpetajatele antakse rahvusvaheliselt tunnustatud IATTO ekspordijuhtimise diplom.

Ekspordirevolutsioon toimub teist korda. Mõlemal korral võeti 25 ettevõtet ja 25 ekspordijuhina töötada soovinud noort.

2011. aastal kandideeris programmi 70 ettevõtet ja üle 500 noore, 2012. aastal soovis programmi pääseda 46 ettevõtet ja 346 noort.

EAS rahastas programmi Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.