Võrguteenuse hinna alanemise üheks peamiseks põhjuseks on konkurentsiameti poolt võrguettevõtjatele lubatud tootluse määra vähenemine, teatas Elektrilevi.

Kui möödunud aastal võisid jaotusvõrguettevõtjad elektrivõrku investeeritud kapitalilt teenida tulu 7,83%, siis tänavu kehtestatud lubatud tootluse piiriks on 6,76%. Lisaks mõjutas tasude alanemist kasvanud võrguteenuse müügimaht ja vähenenud elektrivõrgu kadu.

Et võrguteenuse hind vastaks põhjendatud kuludele, korrigeeritakse seda igal aastal.

Hinna korrigeerimine toimub vastavalt konkurentsiameti metoodikale, mis arvestab muutusi tarbijahinnaindeksis, müügimahtudes ja võrguettevõtja jaoks mittekontrollitavates kuludes, samuti kokkulepitud investeeringute mahte ja võrguettevõtjatele lubatud tootluse määra.

Hinna muutus on eri pakettides erinev. Keskmisele kodukliendile, kes tarbib aastas elektrit 3000 kilovatti, kahanevad võrguteenuse kulud keskmiselt üheksa sendi võrra kuus. Uued hinnakirjad on avaldatud Elektrilevi veebilehel.