Luik kirjeldas enda põlvkonda kui nii-öelda võitjaid, kellel ei olnud selliseid teadmisi, nagu tänapäeva noortel ettevõtjatel on võimalik omandada, kuid kes sellest hoolimata murdsid ärimaailmas läbi.

Järgmisel generatsioonil on Luige hinnangul puudu sellest alfaisase jõust, mis on tema põlvkonnal. “Kui ma palkan oma firmadele juhte, näen üha vähem inimesi, keda võiks nimetada alfaisasteks. Nad on hästi ette valmistatud, et töötada mõnes konsultatsiooni- või kindlustusfirmas, mis ei ole küll halb, kuid me ei saa niiviisi omale uusi juhte,” sõnas Luik. „Uus põlvkond peab leidma motivatsiooni töötada pikki tunde, anda endast kõik, et arendada seda, millega nad tegelevad, olla oma tööandjale truu ning olla piisavalt julge, et võtta äri üle."