Elering koostab vastavalt elektrituruseadusele Eesti elektrisüsteemi elektribilansi, mis baseerub Eesti elektrivõrku läbinud elektrienergia andmetel. Need andmed sisaldavad elektrijaamade poolt toodetud ja võrkudesse antud elektri kogust ehk elektrijaamade netotoodangut. Samas ei kajasta andmed neid elektri koguseid, mis tarbitakse ära elektrijaamas (omatarbe väliselt) või jaama territooriumil asuvate tarbijate poolt.

Elektrijaamade netotoodangu kohta on Eestis kättesaadavad veel teised andmed, statistikaameti omad. Mingil põhjusel ei lange Eleringile edastatavad andmed kokku nendega, mis jõuavad statistikaametini. Seega ei saa välistada, et Eestis on elektritarbijaid, kes kasutavad elektrit, mis on korrektselt kajastamata jäetud.

Võib muidugi küsida, et kas see on üldse oluline, kuna esmapilgul ei paista erinevus väga suur. Sellele küsimusele vastamiseks tasub mõelda sellele, milleks neid andmeid kasutatakse. Andmed on olulised nii riiklike maksude kui ka taastuvenergia tasu arvestamisel.

Põhimõtteliselt on võimalik ja kindlasti vajalik välja selgitada, miks andmed erinevad. Juhul, kui elektrijaamad on müünud elektrit otse mõnele tarbijale ilma seaduses nõutud otseliini tegevusloata, on selliselt müüdud kogused välja jäänud elektrisüsteemi tarbimise andmetest ning elektrituruseaduse alusel taastuvenergia toetuse rahastamiseks tarbijate poolt tasutava taastuvenergia tasu arvutusest. Samuti jääb fikseerimata tarbimise eest tasumata aktsiis ja käibemaks.

Statistikaamet avaldab eelmise aasta elektrienergia netotootmise näitajad avaldamiskalendri kohaselt juunikuus. Siis saame teada, kui suur oli andmete erinevus eelmise aasta kohta. Paaril varasemal aastal on Eleringile laekunud ja statistikaameti avaldatud netotootmise andmete erinevus aastases lõikes ulatunud suurusjärku 300-400 gigavatt-tundi. Kui aluseks võtta elektri turuhind, siis ainuüksi käibemaksu tuleks sellise elektrikoguse pealt maksta mitu miljonit eurot. Märgatav mõju oleks kõnealuse elektrikoguse fikseerimisel ka taastuvenergia tasule.


Statistikaameti kommentaar blogipostitusele:

Statistikaameti ja Eleringi elektri netotoodangu andmed erinevad seetõttu, et statistikaamet võtab arvesse kõikide elektritootjate toodangu. Seejuures ei oma tähtsust, kas toodetud elekter edastatakse võrguettevõtjale või mitte. Elektrijaamad pole ainsad elektritootjad. Näiteks osa ettevõtteid (peamiselt töötleva tööstuse tegevusalal), toodavad enda tarbeks elektrit, mida ei edastata võrguettevõtjatele, vaid ettevõtted kasutavad tarbimiseks oma kohalikku võrku. Statistikaamet lähtub elektritoodangu statistika tegemisel rahvusvaheliselt kokku lepitud metoodikast.