Indrek Pertelsonile mõistis kohus liitkaristuseks üheaastase tingimisi vangistuse 3-aastase katseajaga.

Margus Dintšenkole mõistis kohus liitkaristuseks rahalise karistuse 150 päevamäära ehk 5670 eurot, millest Dintšenko peab kohe tasuma 1000 eurot ja ülejäänud 4670 eurot jääb kanda tingimisi 3-aastase katseajaga.

Mõlema süüdimõistetu katseaegu arvestatakse alates tänasest.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates päevast, mil motiveeritud kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele kättesaadav s.o alates 28. juunist, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist kohtule kirjalikult 7 päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.