Võitja on plaanis välja selgitada selle kuu lõpuks, teatas KIK.

„Rõõm on tõdeda, et huvi projekteerimishanke vastu oli suur ning esitati neli pakkumist. Sellises mahus LED valgustust pole varem Eestis projekteeritud ning ka Euroopa mastaabis on tegemist arvestatavate mahtudega. Tõenäoliselt tõstab saadav kogemus ka projekteerijate konkurentsivõimet väljaspool Eestit,“ ütles KIKi tänavavalgustuse programmi juht Tõnis Kurrik.

Varasema hankega on olemas ka geodeetiliste tööde teostajad. Hankes tehti kuus pakkumist ning võitjaks tunnistati ühispakkumus, mille esitasid osaühingud Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo, Metricus, Hades Geodeesia, Reaalprojekt, GEOMETRIA ja aktsiaselts Geomark.

Tänaseks on kõik vajalikud lepingud sõlmitud ning geodeetiliste töödega alustatud.

Kava kohaselt algavad linnades tänavavalgustussüsteemide uuendamisega seotud ehitustööd 2014. aasta kevadel. Tööd peaksid valmis saama sama aasta lõpuks.

„KIKi jaoks on tegemist uudse ettevõtmisega, kuna programmi elluviimisel osaletakse sisuliselt projektijuhina. Võimalike väljakutsete sujuvale laabumisele aitab kaasa koostöö kohalike võrguettevõtetega ning samuti linnakodanike mõistev suhtumine.

Siiani on kogu programmi ettevalmistustööd püsinud planeeritud graafikus ning tempo säilitamiseks on lähiajal plaanis programmis osalevates linnades teabepäevad,“ sõnas KIKi struktuuritoetuste üksuse juhtivkoordinaator Siim Umbleja

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus alustas linnade tänavavalgustuse programmi elluviimisega 2012. aasta septembris, pärast riigi kasutamata saastekvoodi ühikute müüki Austria riigile.

Tänavavalgustuse arendamise programmi eesmärgiks on luua tänapäeva parimaid tehnoloogilisi võimalusi kasutav, kvaliteetne, nutikas ja samas säästlik välisvalgustuse lahendus.

Laiem eesmärk on vähendada fossiilsete kütuste tarbimisest tulenevat CO2 heitmete hulka. Arvutuste kohaselt on kokkuhoid vähemalt 5500 tonni CO2 aastas.

Pilootprogrammi raames saavad energiasäästliku tänavavalgustuse seitse keskmise suurusega Eesti linna, ehk linnad, mille elanike arv jääb vahemikku 8000 - 15 000. Nendeks linnadeks on Kuressaare, Valga, Võru, Jõhvi, Haapsalu, Keila ning Paide.