Ärileht ja Teenusemajanduse Koda on jõudnud äratundmisele, et meil on koos suurepärane võimalus vahendada avalikkusele ideid, ettevõtjaid ja positiivset energiat, millest koda pulbitseb. Eesti ei tohi jäädama magama ega muutuda senisest edust uimaseks. Meie ülesanne on liikuda ja areneda, aga areneda nii, et suudaksime vastu saada probleemidele, mida muutuv maailm meie ette veeretab.

Sellepärast on Ärilehes nüüd rubriik, kus tavapärasest enam on lugeda alternatiivset, kaasaegset ja mõnevõrra julgemat käsitlust majanduselust, sotsiaaliast ja ühiskonnast tervikuna.

Teenusmajanduse Koda vahendab uute rubriiki süsteemselt nii arvamuslugusid, uudiseid kui saab võimaluse tutvustada neid ettevõtjaid, kes aitavad meil astuda järgmise sammu globaliseeruvas maailmas!

Natuke ka Teenusmajanduse Kojast, kellele on 2013. aastal kolm suurt teemat: Tark riik: kodaniku- ja ettevõtlusorganisatsioonide kaasamine otsustusprotsessi;

Tark tööjõud: lihtsustada välismaalastest tippspetsialistide Eestisse värbamist, alandada tööjõumakse, muuta kõrgharidus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks.

Tark kapital
: Eesti on välisinvestorite jaoks atraktiivne riik ning investeeringute jaoks soodsa majanduskeskkonnaga.

Mis või kes üldse on teenusemajanduse koda?Eesti  Teenusmajanduse Koda on vabatahtlik teenusmajanduse-, sh. disaini-, tehnoloogia-, konsultatsiooni-, õigus- ja loomevaldkondade ettevõtteid ühendav organisatsioon.

Teemakoda tõstatab ühiskonnas üles teemasid ning tegutseb nende nimel, et Eesti ärimaastik areneks ettevõtlust soodustavaks, innovatsiooni väärtustavaks ning tulevikulahendusi juba täna kasutavaks keskkonnaks. Liikmete jaoks on oluline, et riigi majanduslikku potentsiaali toetaks kaasaegne haridussüsteem, tööjõu- ja maksupoliitika ning tegevused, mis kujundaks Eestit kui atraktiivset investeerimissihtkohta.

Teenusmajanduse Koda loodi 2010. aastal 20 edumeelse ettevõtja poolt (vt asutajaliikmeid). Tänaseks on Teemakoda kasvanud üle 130 liikme ja toetajaga organisatsiooniks ning hääleks, mille kaudu ettevõtjate ideed ning panus Eesti ärikeskkonna kujundamiseks ühiskonnas ka kõlaks.

Head lugemist ja uues rubriigis kaasalöömist!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid