Palts kirjutab ettevõtte aruandes, et 2012. aastal jätkati põhiliselt tööd grupi suurima kinnisvarainvesteeringuga Ukrainas, Krimmis Balaklava linna lähedal. Grupil on plaanis seal välja arendada terviklik elu- ja puhkekompleks. Selle projektiga seoses viis Pambos Holdingsi tütarfirma Jubek Investments OÜ 2010. ja 2011. aastal läbi mitteavaliku võlakirjaemissiooni kogumahus 1 410 000 EUR.

2012. aastal oli Pambos Holdings Grupis kuus ja 2011. aastal 10 töötajat. Tööjõukulud vähenesid 2011. aasta 146 770 eurolt mulluse 120 464 euroni. 2012. aastal on Pambos Holdings OÜ juhatuse liikmetele makstud tasusid 6014 euro ning 2011. aastal 16 545 euro eest.

Samal ajal, kui Pambose lühiajalised kohustused suurenesid 1,86 miljonilt eurolt 2,46 miljoni euroni, vähenesid pikaajalised kohustused 104 000-lt 56 000 euroni. Osaühingu käive langes aastaga umbes 31 000 eurolt 8060 euroni.

Sellele vähenemise muuhulgas ka saadud dividendide suur langus: kui 2011. sai Palts dividende 1 042 641 eurot, siis mullu ainult 8800 eurot. Kui 2011. Aastal maksis Pambos omanikule, et Paltsile välja 265 070 eurot, siis mullu 368 500 eurot dividende. Viimaselt summalt maksis ärimees riigile 95 563 eurot tulumaksu.

Palts ei ostnud eelmisel aastal ühtki väärtpaberit. Seevastu aasta varem oli ta neid soetanud 184 046 euro eest. Samal ajal müüs ta väärtpabereid 162 714 euro, aasta varem oli ta seda teinud kõigest 37 900 euro eest.

Kui 2011. aastal ei müünud Palts sendi eestki materiaalset põhivara, siis mullu 210 431 euro eest. Samasugust vara langes bilansi järgi välja 168 410 euro jagu. Kuna nimetatud numbrid on kajastatud aruandereal „maa, ehitised, laev“, siis võib arvata, et kas läks müüki mõni maatükk või ehitis või kavatseb Palts oma laeva uuema vastu välja vahetada.

Pambos Holdingul ei ole sentigi sularaha kassas. Pangakontodel olev summa on aastaga vähenenud 613 763 eurolt 169 543 euroni. Aastaga on ka muud lühiajalised nõuded vähenenud 1 186 266 eurolt euroni, lühiajalised laenud 543 674 eurolt 152 893 euroni.

Palts laenab ettevõttest raha välja intressimääraga 5-30% ning alusvaluutadeks on EUR ja USD. Pikaajalisi laene on Palts välja andnud 2-4 aastaks kokku 1 459 271 euro eest. Pikaajaliste laenude alusvaluuta on EUR või USD ning intressimäär vahemikus 0-11%.

Pambos Holdingul on mitu tütar- ja sidusettevõtet: kui kinnisvaraäri ajab riigikogulane kohalike osaühingute – Pambos Kinnisvara OÜ ja Jubek Investments OÜ – kaudu, siis varahaldusega tegeleb ta Briti Neitsisaarte vahendusel (Prisma Consulting Ltd).

Briti Neitsisaartele paigutatud vara väärtus oli eelmise aasta lõpu seisuga 3 823 854 eurot. Ukrainas on Palts kinnisvara rentimiseks asutanud Amerigo Holding LTD, selle osaluse bilansiline väärtus on 38 936.