„Peterburi maantee ääres ja läheduses asuvates linnades on pool sigarettidest salakaup. Salaturg on sellel tasemel püsinud juba aasta, mis tähendab, et ühe tootegrupi jaekaubandus on olulisel määral kriminaalse mõju all. Salatubakaäri on organiseeritud kuritegevus, mis puudutab arvestatavat osa ausatest kaupmeestest ja tavaelanikkonnast, lisaks jääb riik ilma kümnetest miljonitest eurodest maksurahast,” kommenteeris Nielseni uuringut Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni esimees Aili Herkel.

Salasigarette tarbitakse enim Kohtla-Järvel - 52 protsenti leitud tühjadest pakkidest, Narvas 46,5 protsenti, Sillamäel 46 protsenti, Maardus 43 protsenti, Valgas 42,9 protsenti ja Jõhvis 42 protsenti.

Tubakatootjad tunnustavad Eesti maksu- ja tolliametit, et see on seadnud oma järgnevate aastate prioriteediks arengukavas just võitluse salatubakaga.

Maksu- ja tolliameti jõupingutused võivad aga osutuda mittepiisavaks, kui Eestis ja mujal Euroopa Liidus peaks keelustatama peenikeste ja mentooliga sigarettide turustamine vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekutele tubakadirektiivi eelnõu osas – praegu on selliste sigarettide turuosa kuni 20 protsenti," ütles Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni esimees Aili Herkel.

Ta lisas, et konjunktuuriinstituudi andmetel ostavad juba praegu 32 protsenti tarbijaist teadlikult salasigarette. "Kui neile peaks olulisel määral lisanduma seni seaduslikult peenikesi või mentooliga sigarette ostnud tarbijad, kallutatakse veel üks osa tarbijaist organiseeritud kuritegevuse ahelasse,“ nentis Herkel.

Nielsen viib tühja paki uuringut läbi kaks korda aastas. Uuringu jaoks koguti 14 Eesti linna tänavatelt ja prügikastidest 3300 sigaretipakendit. Igast linnast kogutud pakendite arv oli proportsioonis linna elanikkonna suhtarvuga kogu riigi elanikkonda. Kogumine viidi läbi vahemikus 16.04-25.04.2013.

Uuringu metodoloogia on kooskõlastatud Euroopa Pettustevastases Ametis (OLAF). Uuringut rahastasid neli suuremat tubakatoodete tootjat: British American Tobacco, Imperial Tobacco Limited, Japan Tobacco International ja Philip Morris International.