Kõrvutades majandushuvide deklaratsioone ja äriregistri andmeid avastas Ärileht, et Eesti 101 rahvasaadikust 44-l on kokkupuude ettevõtlusega. Lugesime ettevõtjate hulka nii firma ametlikud osanikud kui ka näiteks füüsilisest isikust ettevõtjad.

Loe edasi, millise äriga rahvasaadikud tegelevad ja mis on peale ettevõtluse veel moes.