Rõivase sõnul kiirendab elektrooniline töövõimetusleht inimesele töövõimetushüvitiste laekumist.

"Lisaks vähendab elektrooniline töövõimetusleht arstidel ja ämmaemandatel töövõimetuslehtede paberil väljakirjutamisega seotud kulusid, võimaldab tööandjatel vabaneda paberil töövõimetuslehtede haigekassale esitamise kohustusest ning vähendada seeläbi andmete esitamisel posti- ja ajakulu," ütles minister.

Tänu muudatustele suureneb ka töövõimetuslehtede väljakirjutamise ja haigekassale esitamise süsteemi läbipaistvus ja esitatavate andmete kvaliteet. Elektroonilise töövõimetuslehe rakendamine kaotab töövõimetuslehe võltsimise võimaluse, sest andmeid saavad haigekassale esitada vaid selleks volitatud isikud.

Töövõimetuslehe võib edaspidi välja kirjutada paberil vaid juhul, kui objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik andmeid elektrooniliselt haigekassa ravikindlustuse andmekogusse edastada, teatas sotsiaalministeerium.

Eelnõu esitatakse eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumitele ja arvamuse avaldamiseks Eesti Haigekassale, Eesti Haiglate Liidule, Eesti Perearstide Seltsile, Eesti Arstide Liidule, Eesti Naistearstide Seltsile, Eesti Hambaarstide Liidule, Eesti Ämmaemandate Ühingule, Eesti Tööandjate Keskliidule, Eesti Patsientide Esindusühingule ja Eesti Patsientide Nõukojale.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid