Kross kirjutab ettevõtte tegevusaruandes, et firma põhitegevuseks kujunes aruandeaastal konsultatsiooniteenused strateegilise juhtimise, rahvusvaheliste suhete, kriisijuhtimise ja julgeoleku vallas.

"Konsultatsiooniteenust osutati valdavalt klientidele väljastpoolt Eestit, Lõuna-Kaukaasia regioonist. Lisaks uuriti aktiivselt võimalusi uute klientidega uute lepingute sõlmimiseks, s.h. Lähis-Ida, Kesk-Aasia ja Balkani regioonis.

2012. aasta oli Trustcorpi jaoks üleminekuaasta: lõppes koostöö ühe suure kliendiga ning tehti ettevalmistusi teise suurkliendiga koostöö alustamiseks 2013. aastal. Aruande koostamise ajal oli juba leping sõlmitud."

Konsultatsiooniteenuste järele, eriti Kaukaasia, Balkani ja Lähis-Ida regioonis, on Krossi väitel jätkuvalt väga suur nõudlus. "Tegemist on arenevate regioonidega, kus olukordade lahendamine, uute lahenduste pakkumine ja reformide läbiviimine nõuab kogemustega ekspertide abi. Trustcorp on seniste klientide silmis suutnud oma võimekust tõestada. See kindlustab jätkuva vajaduse OÜ Trustcorp pakutavate teenuste järele ning avab võimalusi uute lepingute osas uute klientidega," selgitab IRL-i linnapeakandidaat.

Ettevõttele kuulus 2012. aastal sidusettevõte Infobüroo Firmus OÜ, milles oli osalus 25%, WTG9 Alliance Investments osaühing, milles oli osalus 33,33% ning Kõue mõis OÜ, milles oli osalus 20%. Ettevõte oli liikmeks mittetulundusühingus Black and Caspian Sea Energy Security Center.

Kui 2011. aastal maksis Kross endale 85 091eurot dividende, siis mullu vaid 11 500 eurot. Kui tunamullu maksis Kross saadud laene tagasi 20 000 eurot, siis mullu 103 969 eurot. 

Kas Kross on raamatupidaja puhkusele saatnud või tollel midagi kahe silma vahele jäänud, aga igatahes on Trustcorpil tekkinud taas 2461-eurone maksuvõlg. Hiljuti oli Trustcorp jäänud maksuametile võlgu pisut üle 7000 euro. Kui siinkirjutaja päris ettevõtte omanikult, mis põhjusel võlg tekkis, oli järgmiseks päevaks võlg kadunud.

Toidunautlejatele ühe lemmikpaiga, Kõue mõisa kahjum suurenes aastaga 21 000 eurolt 340 000 euroni. Samas vähenesid mõisa lühiajalised laenukohustused 460 000 eurolt 171 000 euroni. Pikaajalised kohustused (1-5 aastat) on suurenenud 600 000 euro võrra. PRIA-st sai Kross mõisa jaoks eelmisel aastal 156 412 eurot.

Paistab, et külalised on Kõue mõisa siiski üles leidnud, sest aastaga on mõisa käive kerkinud 34 000 eurolt 288 000 euroni. Enamus käibest ehk 178 294 eurot, tuli toitlustusest, 62 000 eurot majutusest.