Kokku maksis Elering taastuvenergia toetust juunis välja 2,37 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise toetust 268 913 eurot. Kuu varem läks taastuvenergia toetusteks 3,67 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise toetuseks 311 237 eurot, vahendab BNS.

Tänavu poole aastaga kokku on Elering maksnud välja taastuvenergia toetust 21,25 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise toetust 2,27 miljonit eurot ehk kokku 23,52 miljonit eurot.

Fortumi ettevõtted said kuue kuuga taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi kokku 8,29 miljonit eurot, millest Fortum Eesti AS-i toetus moodustab 4,39 miljonit eurot.

Nelja Energia tuulepargid said juunis 562 813 eurot taastuvenergia toetust ja mais 774 276 eurot. Kuue kuuga kokku on Nelja Energia saanud toetusi 4,96 miljonit eurot.

Sealjuures läks Nelja Energia tuuleparkidest Aseriaru tuulepargile juunis 97 895 eurot ning kuue kuuga 1,29 miljonit eurot, Pakri tuulepargile juunis 94 493 eurot ja kuue kuuga 1,04 miljonit eurot ning Tooma tuulepargile juunis 91 849 eurot ja kuue kuuga 784 844 eurot.

Vanaküla tuulepark sai juunikuus 41 375 eurot ja kuue kuuga 285 826 eurot, Roheline Ring Tuulepargid OÜ-le juunis 128 074 eurot ja kuue kuuga 1,08 miljonit eurot ning Viru-Nigula tuulepargile juunis 109 128 eurot ja kokku tänavu 483 669 eurot.

Kristjan Rahule kuuluvale Väo koostootmisjaama käitavale Tallinna Elektrijaamale maksti taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetus juunis 598 024 eurot, mais sai jaam toetusi kokku 739 572 eurot. Esimese poolaasta toetuste summa kokku on 4,51 miljonit eurot.

Eesti Energia AS sai juunis taastuvenergia toetust 21 265 eurot, mais oli toetus 53 702 eurot. Eesti Energia Aulepa tuulepark sai juunis toetust 157 492 eurot ja mais 186 448 eurot. Kokku on Eesti Energia ettevõtted tänavu poole aastaga saanud toetust 1,71 miljonit eurot.

Graanul Investi kontserni kuuluv Helme Energia OÜ sai juunis 205 353 eurot taastuvenergia toetust ning kuue kuuga kokku 1,09 miljonit eurot.

Tiit Vähi kontrollitavale AS-ile Silmet Grupp kuuluv soojuselektrijaamaettevõte Sillamäe SEJ sai juunis 121 389 eurot tõhusa koostootmise toetust, maikuus oli summa 125 567 eurot. Kuue kuuga on ettevõte saanud toetust 706 266 eurot.

Eesti elektrisüsteemihalduri Elering koostatud arvestuse kohaselt on tänavu taastuvenergia tasu tarbijatele 0,87 senti kilovatt-tunni kohta, mis on 10 protsenti vähem võrreldes 2012. aastaga. Taastuvenergia tasu kaudu rahastavad elektritarbijad taastuvelektri tootjatele makstavat toetust ning selle maksjaks on kõik elektrienergia lõpptarbijad Eestis vastavalt nende tarbitud võrguteenuse mahule.

Elering toimib makseagentuurina, kogudes tarbijatelt taastuvenergia tasu ja makstes sellest elektritootjatele taastuvenergia toetust vastavalt seaduses sätestatud tingimustele ja toetuse määrale.