Tööde käigus uuendatakse alajaama 10-kilovoldine jaotusseade ja ehitatakse uus hoone.

Alajaama senine jaotusseade ei ole Elektrilevi üldplaneerija Meelis Kodrese sõnul piisavalt töökindel ja hoone ei kaitse võrguseadmeid täielikult ilmastikumõjude eest.

"Samuti on kulunud mitmed mehaanilised seadmed, mis on vajalikud lülitamiste tegemiseks. Uuendustööd tagavad Põltsamaa linnas kindlama elektrivarustuse ja rikete korral võimaluse voolu kiiremini taastada,“ selgitas Kodres investeeringu vajadust.

Tööd teostab hankelepingu alusel ABB AS ja uuendatud alajaam valmib järgmise aasta juunikuus. Suurimad alajaama toitel olevad ettevõtted ja asutused on E-Piim, Felix, Konesko, Puit-Profiil, Põltsamaa Ühisgümnaasium ja mitmed teised.

Piirkonnaalajaamad varustavad elektriga väiksemaid alajaamasid ja mõjutavad suure hulga elanike elektrivarustust. Põltsamaa uuendatavast alajaamast saab elektrit 81 väiksemat alajaama.

Jõgevamaa elektrivõrgu töökindluse parandamisse investeerib Elektrilevi tänavu 3,1 miljonit eurot, millega uuendatakse 45 alajaama ja ehitatakse 120 kilomeetrit elektriliini.