„Kui veel aasta-paar tagasi oli üks populaarsemaid erialasid multimeedium, siis nüüd on koka eriala korralikult pead tõstnud ning multimeediumi erialale me enam nii suurt konkurssi ei prognoosi," ütles Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär Elyanna Romanova.

„Rõõmu teeb ka suur huvi uue kergerõivaste õmbleja õppekava vastu, kaasaegse ja perspektiivse eriala mehhatroonika õppegrupi kiire täitumine ning tööandjate algatuslikkus ja aktiivsus töökohapõhise õppe rakendamisel," lisas Romanova. 

Näiteks Narva Elektrijaamad on töökohapõhisesse õppesse esitanud nimekirja 11 soojusseadmete käitaja eriala õppida soovijaga. Samuti on kooliga kontakteerunud kohalik ettevõte OÜ Katrameks, kes on ette valmistamas kaheksa inimese õppima saatmist kergerõivaste õmblejaks. Töökohapõhiselt saab sel aastal õppida veel ka metallilõikepinkide operaatoriks ning infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordineerijaks. Töökohapõhise õppe puhul käiakse koolis 1/3 õppekava mahust. Teise kolmandiku ulatuses omandatakse õppeaineid oma töökohal mentori juhendamisel ja kolmanda kolmandiku moodustab praktika, mis toimub samuti õpilase töökohas.

„Väga sageli küsitakse, kas õppima asumisel on ka vanusepiirangud, kuid seda kohe kindlasti ei ole ning õppima on oodatud igas vanuses inimesed. Samuti on lapsevanemad väga rahul olnud, kui oleme kontakteerunud ja uurinud nende arvamust ja mõtteid lapse eriala valiku ning õppima asumise kohta Narva Kutseõppekeskuses. Meile on oluline, et lapsevanemad teaksid ja tunneksid, kui tõsiselt me nende laste valikutesse ja õpetamisse suhtume," lisas Romanova vastuvõtuprotsessi üksikasju kommenteerides.

Suvise vastuvõtuga on Narva Kutseõppekeskusele tulnud kolm õppesooviavaldust ka Venemaalt, Eestis soovitakse õppida majandusarvestuse, multimeediumi ja kondiitri erialal.

Põhiharidusega õpilasi võetakse sügisel avatavatesse õppegruppidesse vastu kuni 268 huvilist seitsmele ja keskhariduse baasil kuni 526 soovijat 18 erialale. Sisseastumine toimub lõputunnistuse keskmise hinde ja vestluse põhjal. Põhihariduse baasil õppimiseks saab avaldusi esitada 9. augustini ja keskhariduse baasil 16. augustini. Õppetöö algab 2. septembril 2013 ning kestab olenevalt erialast 6 kuust kuni 3 aasta ja 6 kuuni. 

Narva Kutseõppekeskus on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, mille õppekavad on loodud silmas pidades, et nii noored kui ka vanad saaksid õppida tänapäevases maailmas vajalikke kutseoskusi, millega tööturul hätta ei jää. Koolis õpetatakse kokku 30 eriala ning seda kõike 17 õppekavarühmas. Koolis on aktiivne õpilasomavalitsus, mitmekesine huvi- ja sporditegevus. Samuti tagab kool teistest linnadest pärit õpilastele võimaluse elada koostööpartneri ühiselamus ning finantseerib kutsekvalifikatsioonieksameid, mille läbimisel saadav tunnistus on aktsepteeritud terves Euroopa Liidus. Hea õppeedukuse korral võib õppija taotleda igakuist õppetoetust.