Kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamise nõue anti kohtusse, sest haldusmenetluse käigus, millega JBV uuris Överumansi farmides esinevat normaalsest suuremat kalamaimude suremust, kohaldati nende farmide suhtes meetmeid, mis ettevõtte hinnangul olid võrreldes samas regioonis asuvate teiste kalafarmidega piiravamad ja seega ebaproportsionaalsed, teatas Premia Foods börsile.

Mullu mais alustas JBV Överumans Fisk AB poolt Rootsis, Hölleforsenis ja Blåtjärnis opereeritavate kalamaimude farmide suhtes haldusmenetlust.

Menetluse käigus tuvastas JBV tundmatu patogeeni nimega, mis oli JBV hinnangul kalamaimude suurenenud suremuse põhjustajaks.

Järgnevalt keelas JBV kalamaimude farmidest väljaviimine ilma pädeva asutuse loata, kohustas ettevõtet hävitama kõik Hölleforsenis ja Blåtjärnis asuvates farmides kasvatatavad USA-päritolu triploid-liiki kalad ning seejärel ka vikerforellimaimud.

Tänavu juuli algul tühistati kõik piirangud ning ettevõte sai jätkata oma majandustegevust ilma piiranguteta.