„Uuringust selgub, et ettevõtted omavad kasvamiseks ja omakapitaliinvesteeringute kaasamiseks suurt potentsiaali, kuid ettevõtete valmisolek kaasata kapitali väljastpoolt ettevõtet on madal, kuna kontrolli ettevõtte üle ei soovita kaotada ega osalust jagada,“ kommenteeris EASi juhatuse esimees Taavi Laur.

„Uuel rahastusperioodil peame oluliseks tõsta just ettevõtjate teadlikkust ja ambitsiooni, et suunata neid kasvule, millest omakorda võidab riigi majandus tervikuna,“ lisas Laur.

Uuringust nähtus, et Eesti omakapitaliinvesteeringute turul on pakkumine puudulik kõigis investeerimisvahemikes ja arengufaasides, iseäranis on probleemiks sisulise konkurentsi puudumine.

Uuringu läbiviijad soovitavad riigil kaaluda täiendavate stiimulite pakkumist, et soodustada kapitali pakkujate huvi fondifondis osalemiseks, nt tootluse võimendust ja ebaõnnestumise kaitsemehhanisme. Samuti peavad uuringu koostajad oluliseks suurendada pensionifondide rolli Eesti omakapitaliinvesteeringute turul, et kaasata täiendavat kapitali ning välisinvestoreid.

Uuringu tellis EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ja viis läbi Ernst & Young Baltic AS. Uuringu eesmärk oli anda ülevaade omakapitaliinvesteeringute turust ja selle probleemistikust.

Uuring kaardistas ja analüüsis omakapitaliinvesteeringute kaasamise võimalusi, omakapitaliinvesteeringute piiratud ligipääsu mõju ettevõtete kasvamisele ja arendamisele, ettevõtjate teadlikkust omakapitaliinvesteeringute teemavaldkondades ning omakapitaliinvesteeringute pakkumise ja kaasamisega seotud probleeme.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid