Käive kasvas seitse protsenti 2,7 miljonile eurole, selgub kontserni aastaaruandest. Sellest 1,4 miljonit eurot andsid stivideerimistulud, 746 000 eurot sadamatasud ja 367 000 eurot ladustamistulud, kirjutas BNS.

Käibest 73 protsenti ehk 455 000 tonni andis import, mille kaubad olid teiste seas graniitkillustik, liiv, vili, suhkur ja sulfaadid. Peamised eksporditavad kaubad olid vili ja brikett.

Karm konkurents sadamateenuste turul ei võimaldanud käivet oluliselt suurendada, märkis kontsern, kasumit kergitas kinnisvarainvesteeringute ümberhindamine 11,4 miljonilt 12,1 miljonile eurole.

Oluline investeering oli rataslaaduri ost, samuti lõpetati PVC-lao ehitus. Aastavahetuse seisuga oli Pärnu Sadama aktsiate eest tasumata 18 miljonit eurot, mis on kajastatud pikaajalise kohustusena.

Aastavahetuse seisuga töötas kontsernis 30 töötajat. Kontserni palgafond koos maksudega oli 597 000 eurot, sellest juhatuse ja nõukogu liikmetele on arvestatud tasusid 86 000 eurot koos maksudega. Nõukogusse kuulusid Mariliis, Merli ja Kadri Siff.

Kontserni bilansimaht oli 39,4 miljonit ja jaotamata kasum koos mulluse kasumiga 8,8 miljonit eurot. Kontsern tegi aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kanda 204 000 eurot kohustuslikku reservkapitali.

Kontsernis ei ole lähiaastatel ette näha dividendide maksmist.