Majandusaasta konsolideeritud aruande andmetel oli ASI varade maht 2012. aasta lõpu seisuga 94,7 miljonit eurot ehk 8,5 protsenti vähem kui aasta varem. Kõik ASI investeeringud on tehtud ettevõtte 89 miljoni euro suurusest omakapitalist. ASI-l kui emaettevõtjal ei ole võetud laene, kirjutas BNS.

Seni ei ole globaalmajanduses keskpankade suurenenud rahapakkumine suurendanud veel inflatsiooni ning on keeruline prognoosida selle poliitika pikaajalisi mõjusid, märgitakse aruandes. Ettevõtte hinnangul on sisuliselt kõik jooksvat rahavoogu tootvad varaklassid hetkel kõrgemalt hinnatud, kui oleks normaaltingimustes, ASI ise on riskantsemat tootlust vältinud ja suurendanud likviidseid positsioone.

Investeeringute ümberhindlusest sai ASI 10 miljonit eurot, dividenditulusid laekus 1,3 miljonit eurot ja müügitulu ulatus 2,4 miljoni euroni. ASI riskikapitali portfelli oluliseks tehinguks 2012. aastal oli Modesat Communicationsi müük Ameerika Ühendriikide ettevõttele Xilinx Inc.

ASI riskikapitaliportfelli kuulus aasta lõpu seisuga 23 ettevõtet. Tulenevalt portfelliettevõtete suhteliselt suurest arvust on ASI praegune peamine fookus portfelliettevõtete arendamisel ning aasta jooksul investeeriti juurde olemasolevatesse ettevõtetesse, mil uusi investeeringuid ei tehtud. Siiski hindas ASI riskikapitali meeskond aasta jooksul 332 investeerimisvõimalust.

Noteeritud aktsiaportfelli maht kahanes 31 miljonilt eurolt 22 miljonile eurole, millest 16 miljonit eurot moodustas olemasolevate positsioonide müük ning 7 miljonit eurot investeeringute väärtuse kasv. Deposiitide summa kasvas 16 miljonit eurot ning oli kokku 28 protsenti ASI varade mahust aruandeaasta lõpus.

Dividende maksis ASI 1,2 miljonit eurot ning sama soovib teha ka käesoleval aastal. Aruandeaasta lõpus oli ettevõtte jaotamata kasum 89 miljonit eurot.

Tööjõukulud kasvasid 1,2 miljonilt eurolt 2,2 miljonile eurole ja töötajate arv kahanes 49 inimeselt 31 töötajale. Töötasu kuluna on kajastatud töötajatele antud optsioonid ühe miljoni euro ulatuses, mida on võimalik kolme aasta jooksul realiseerida.

Ettevõtte osanikud on võrdselt Priit Kasesalu, Jaan Tallinn, Ahti Heinla ja Toivo Annus.