Samal istungil andis Eesti Panga president Ardo Hansson nõukogu liikmetele ülevaate euroala majandusolukorrast.

Asepresident Ülo Kaasik tutvustas nõukogu liikmetele keskpanga käesoleva aasta eelarve täitmist kuue kuu seisuga.

Nõukogu tutvus siseauditi osakonna esimese poolaasta töö aruandega ning täpsustas teise poolaasta auditite plaani. Samuti tutvus nõukogu keskpanga riskijuhtimise aruandega 2012. aasta kohta.

Keskpanga nõukogu järgmine korraline istung toimub 15. oktoobril.