Eesti Meedia omandab Meedia Holding OÜ, millest pool kuulub Mart Kadastiku suuromanduses Tamm Meediale ja teine pool Margus Linnamäe ettevõttele MM Grupp kuuluvale UP Investile. Eesti Meedia