Nimelt arutab riigikohtu üldkogu teisipäeval õiguskantsleri taotlust tunnistada ravimiseaduses kehtetuks uute apteekide rajamisele ja olemasolevate laienemisele või asukoha muutmisele kehtestatud piirangud. Viimane samalaadne kaalukas avalik arutelu riigikohtu üldkogul toimus 2012.aasta mais, kui väideldi Euroopa stabiilsusmehhanismi (kurikuulus ESM) aluslepingu põhiseaduslikkuse üle, mille kohta esitas riigikohtule taotluse samuti õiguskantsler Indrek Teder.

Lihtsustatult seisneb teisipäeval riigikohtusse jõudev vaidlus selles, kas säilitada praegune olukord, kus turgu domineerivad hiljuti Postimehe omanikfirma soetanud Margus Linnamäe ravimimüügi kontsern Magnum ja Põhja-Euroopa juhtivasse gruppi kuuluv Tamro, Kaks firmat kontrollivad koos hinnanguliselt 4/5 ravimiturust - nii hulgi kui ka jaemüüki. Või avada turg ning lasta sinna ka uusi tulijaid, mida pooldab näiteks patsientide ühing ja turul laieneda soovida ettevõtted, näiteks Yliopiston Apteekki.

Poliitikud, sealhulgas ministrid, pole suutnud või soovinud probleemile lahendust leida juba aastaid, kuigi näiteks konkurentsiamet on sellele korduvalt tähelepanu juhtinud. Probleemi kirjeldab ka ilmekalt mullu septembris avaldatud riigikontrolli aruanne riigikogule, mis jõudis muuhulgas järeldusele, et alates 2006. aastast kehtiv apteekide asutamise piirang, mille eesmärgiks oli elavdada turul konkurentsi ning vähendada maa-apteekide sulgemist, ei ole eesmärke täitnud.

Arutelust, kust eelmainitute kõrval võtavad osa riigikogu sotsiaalkomisjon, sotsiaalministeerium, konkurentsiamet, linnade liidu esindajad, apteekide ühendus ja apteekrite liit, saab ülevaate homme siinsamas Ärilehe veebiportaalis.