„Finants- ja majanduskriisist tingitud olukorras on Euroopa maksekäitumist viimase aasta jooksul halvemuse suunas mõjutanud eeskätt just avaliku sektori ettevõtete ja valitsusasutuste poolt arvete maksmisega viivitamine. Selle tulemusena kannatavad kõige enam tervishoiu-, ehitus- ja telekommunikatsioonisektorites tegutsevad ettevõtted. Samas tuli selle aasta kõige negatiivsem üllatus meediasektorist,” rääkis Intrum Justitia juhataja Ivar Tammemäe.

Arvete laekumise tähtajad ning lõplikult tasumata jäävate arvete protsent on enim kasvanud nii absoluut- kui suhtarvudes just meediatööstuse sektoris. Lõplikult jääb Euroopas tervikuna tasumata 3,5 protsenti meediatööstuses tegutsevate ettevõtete poolt väljastatud arvetest, kusjuures aastal 2010 oli see protsent 2,5.

Traditsiooniliselt jääb suurim protsent arvetest (4,5 protsenti) lõplikult tasumata teenustesektoris advokaadibüroodele, raamatupidajatele, maakleritele, erinevate valdkondade konsultantidele, uuringufirmadele, tõlkebüroodele ja IT-teenuseid osutavatele ettevõtetele. Kõige paremini laekub raha kommunaalteenuseid - elekter, vesi, gaas, kaugküte - pakkuvatele ettevõtetele.

Eesti ettevõtete maksekäitumine onTamme mäe sõnul viimased kaks aastat püsinud stabiilsena. Eesti ettevõtted hilinevad täna arvete maksmisega keskmiselt 15 päeva, see on päeva võrra vähem kui aastatel 2009-2011.

Intrum Justitia 2013. aasta Euroopa ettevõtete maksekäitumise ja -riskide uuring hõlmas 31 riiki, sealhulgas Venemaa ja Türgi. Küsitleti pea 10 000 ettevõtet.