„Ma ei investeeriks riigiettevõtetesse, sest praegu on nende ettevõtete juhtimisotsuste tegemisel suur osa parteipoliitilisel faktoril. Kui juhtimises ei ole selgust ja ratsionaalsust, siis loomulikult ükski investor sellesse ettevõttesse oma raha ei paiguta.

On ettevõtteid, mida ei tohiks börsile saata. Suurte infrastruktuuri ettevõtete, nagu näiteks EVR Infra, Eleringi põhieesmärk ei ole kasumi teenimine ega omanikule dividendi maksmine, vaid riikliku arengufunktsiooni täitmine. Neid ettevõtteid võiks käsitleda mittetulunduslikena ja nende kasumiosa tuleks suunata ettevõtte ja vastava valdkonna arendamiseks, mitte riigile dividendide maksmiseks. Eesmärk peaks olema mitte riigiettevõtte, vaid Eesti riigi SKT kasv ja riik peaks omatulu saama SKT kasvust ja maksudest.

Minu peaministriks oleku ajal määrasime viis ettevõtet, mida ei erastataks või erastataks ainult parlamendi loal: nende hulgas olid Eesti Energia, Eesti Raudtee, Tallinna Sadam. Viimane oli tookord monopoolne transiidisadam, mille kõrvale on nüüdseks tekkinud Sillamäe sadam - seega võiks Tallinna Sadama erastamisele mõelda. Enne erastamisplaane on otstarbekas riigiettevõtted, mis täidavad teatud riiklikku funktsiooni, restruktureerida. Näiteks Eesti Raudtee puhul võiks infraettevõte EVR Infra jääda riigi omandisse, ent EVR Cargo olla eraettevõte - eeldusel, et määratakse tingimused, mis võimaldavad konkureerivate ettevõtete teket."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid