Majandusministeeriumi nõunik Anti Moppel selgitas ERR-i uudisteportaalile, et teine sama suur osa tuleb Eestil leida riigieelarvest.

"Tegemist on rahaga, mida kasutatakse käimasoleva maakondade teemaplaneeringu jaoks. Samuti on ta veel mõeldud eelprojekti koostamiseks," märkis Moppel.

Kokku jagas Euroopa Komisjon toetust 172 projektile kogusummas 1,6 miljardit eurot. Eestil õnnestus saada toetust veel kahe projekti heaks, millest üks on mõeldud Helsingi ja Tallinna sadama rekonstrueerimistöödeks ja teine puudutab jäämurdealast koostööd Soome ja Rootsiga.

Sadamate "Twin-port" projekti kogusumma on 11,2 miljonit, kuid lõviosa sellest läheb Soomele, kel on Moppeli sõnul vaja teha suuremaid investeeringuid. Tallinna osa jääb alla 3 miljoni euro, mille eest remonditakse kaid, uuendatakse reovee puhastussüsteeme ja töötatakse välja paremaid logistilisi lahendusi.

Täna heakskiidu saanud rahalist toetust kasutatakse Euroopa Liidus kõiki transpordiliike hõlmava võrgu väljaarendamiseks, samuti uute projektide esialgseteks uuringuteks ja täiendavateks toetusteks, millega täiustada käimasolevaid ehitusalaseid algatusi.

Kokku 1,348 miljardit eurot eraldatakse selleks, et rahastada TEN-T võrgu kõige olulisemaid prioriteete, mis keskenduvad kuuele valdkonnale.

Lennuliikluse korraldamiseks on välja valitud 3 projekti, mida rahastatakse 58,8 miljoni euroga. Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) raames toetatakse 14 projekti kokku 68,33 miljoni euroga. Aruka transpordisüsteemi ning elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi jaoks välja valitud kahte projekti rahastatakse 3,58 miljoni euroga.

Meremagistraalide (13 projekti), jõeabiteenuste (4 projekti) ning muude projektide (53) tarbeks eraldatakse vastavalt 169,37 miljonit, 3,43 miljonit ja 1,044 miljonit eurot.

Kokku 247,2 miljoniga rahastatakse mitmeid väiksemaid projekte, mis hõlmavad eri transpordiliike. TEN-T projektide rakendamise kiirendamist  ja lihtsustamist siseveeteede, mitmeliigilise transpordi, merenduse, raudtee ja maantee puhul (67 projekti) rahastatakse 211,36 miljoni euroga.

Avaliku ja erasektori partnerluse toetamiseks ja innovaatiliste finantsinstrumentide kasutuselevõtuks on kolme projekti jaoks ette nähtud 5,75 miljonit eurot.

TEN-T projektide pikaajaliseks rakendamiseks eelkõige rahvusvaheliste transpordikoridoride lõikudes on välja valitud 7 projekti, mida rahastatakse 16,35 miljoni euroga.

Euroopa Komisjon võtab üksikud rahastamisotsused vastu järk-järgult ajavahemikus 2013. aasta oktoobrist detsembrini. Tallinnas toimuvate 2013. aasta TEN-T teemapäevade raames antakse nendest otsustest 32 üle üritusel osalevatele ministritele ja riigisekretäridele.