“Kaupmeeste Liidu kaudu saavad ettevõtjad paremini esitada oma ühiseid seisukohti, kindlasti on liidu kui kaubanduse esindusorganisatsiooni sõnumi mõju suurem, kui ettevõtjal üksi tegutsedes”, ütles Raul Puusepp.

Ta lisas, et liidu juhatus soovib senisest enam ja veelgi kõlavamalt oma seisukohti avaldada, et vältida nii riigis kui kohalikes omavalitsustes kaubandusse puutuvate otsuste tegemist, mil puuduvad põhjendused, uuringud ja riskide analüüs.

“Mul on hea meel jätkata eelmise juhatuse ja Kati Kusmini tööd - Kaupmeeste Liidu liikmed on viimastel aastatel tegutsenud üha teadlikumalt ning on üksmeelsed vajaduses rääkida rohkem kaasa kaubanduse arengu, tööjõu, turvalise keskkonna kui ka uute müügikanalite loomise ning kasutamise küsimustes,“ märkis Raul Puusepp.

Raul Puusepp on pikaajalise staažiga kaubanduse tippjuht, kes tegutseb selles tegevusvaldkonnas alates 2000. aastast. Viimased 11 aastat on ta ametis olnud Tallinna Kaubamaja juhatuse esimehena.

Kaupmeeste Liidu hiljuti valitud juhatus on kümneliikmeline ning sinna kuuluvad Kati Kusmin (OÜ Baltman), Jaanus Vihand (ETK), Jüri Ross (AS Infotark), Erkki Laugus (Kaubamaja AS), Erkki Erilaid (Maxima OÜ), Janne Lihavainen (Prisma Peremarket AS), Andres Järving (Selver AS), Kai Realo (Statoil Fuel & Retail Eesti AS), Raul Puusepp (Tallinna Kaubamaja AS) ning Marika Merilai.

Kaupmeeste Liit on asutatud 1996. aastal eesmärgiga esindada ja kaitsta liidu liikmete huve seadusloome protsessis, ettevõtluse arendamisel ja hea kaubandustava põhimõtete süvendamisel. Kaupmeeste Liitu kuulub kokku 48 liiget.