Millest ajendatult otsustasite paigaldada kooli katusele päikesepaneelid?

Vormsi koolimaja sai valitud seetõttu, et kool on arvestatav energiatarbija (suurem hoone, rohkem valgusteid ja elektriseadmeid) ning kuna oli plaanis vahetada ka koolimaja katus, sai tehtud kaks kärbest ühe hoobiga. Tagantjärgi vaatame, et otsus oli õige, kuna varasema suurema tarbijana on tema puhul näha ka sellevõrra märgatavam võrgust ostetava elektri kokkuhoid.

Kui palju see maksma läks ning kas ja kes ostu toetasid?

3,7 kWh päikesepaneelide lahendus maksis 8000 eurot. Selle lahenduse ostis MTÜ Nutikas Vormsi oma liikmete (Vormsi Vald, Net Group OÜ ja Volta AS) liikmemaksust.

Kui pikk on tasuvusaeg?

Tasuvusaeg on esimese aasta tootlikkust ning praeguseid elektrihindasid arvestades 8...9 aastat.

Mida tagantjärgi teeksite teisiti, paremini (teistele soovituseks)?

Päikesepaneelide paigaldamisega kaasneb alati töid, mille maht ei sõltu paneelide koguvõimsusest (planeerimine, kaabeldus jms). Seega soovitame paigaldada võimalusel suurema võimsusega päikesepaneelide komplekti, kuna nii tuleb kWh tootmiseks paigaldatud paneeli ühikhind madalam ja investeeringu tasuvus muutub kiiremaks.

Kellel soovitaksite sama mudelit kasutada?

Seda mudelit soovitame kasutada kõikidel saartel asuvatel väikevaldadel. Organisatoorselt sellepärast, et kaasates erainitsiatiivi saab projektid liituma ja saarte kliima on väga soosiv päikesepaneelidega elektrienergia tootmiseks.

Milliseid energiasäästu lahendusi veel kasutate või plaanite kasutusele võtta? Miks?

Plaanime kasutusele võtta koostootmisjaama, kus hakkepuidust toodetakse külakeskusesse keskkütte sooja vett ning tekkinud puidugaas suunatakse gaasigeneraatorisse elektrienergia tootmiseks. See on ideefaasis. Teeme naaberriikidesse paar õppereisi, kus säärased lahendused on kasutusse võetud ning selle järgselt arvutame majandusliku tasuvuse välja, kuna investeeringud on sellisesse lahendusse märksa suuremad ja proovimismeetodit ei ole otstarbekas rakendada.