Kontserni tervikkäive majandusaasta esimesel üheksal kuul oli 419,7 miljonit eurot. Eelmise aasta sama perioodi tulemus oli 389,5 miljonit eurot. Reisijateveo müügitulud kasvasid 7,9 protsendi võrra 389,7 miljoni euroni ja kaubaveo müügitulud 5,3 protsendi võrra 27,1 miljoni euroni. Kasum, arvestades reisiparvlaev Isabella müügist saadud tulu, oli peale maksude maksmist 20,7 miljonit eurot. Aasta varem oli see number 1,7 miljonit eurot.

Viking Line’i reisijate üldarv Läänemerel kasvas aasta esimesel üheksal kuul võrreldes 2012. sama ajavahega ligi 150 000 inimese võrra 4 998 757 reisijani. Reisijateveoga seotud turuosa oli seega 34,4 protsenti. Helsingi-Tallinna liin moodustas sellest 23,0 protsenti.

Kaupa vedas Viking Line majandusperioodil kokku 88 819 kaubaühikut, mis tähendab 20,7 protsendi suurust turuosa, mis eelmisel aastal 20,0 protsenti. Firma opereerib Läänemerel 7 laevaga.

"Konkurents Läänemerel on tihe ja turu kasv on väga aeglane, mis üheskoos survestab jätkuvalt hindasid. Tänu tegevuse efektiivsustamisele ja Viking Grace'i edule usub Viking Line'i juhatus, et 13. veebruaril 2014 avaldatavates terve majandusaasta numbrites võib kontsern näidata paremat tulemust kui eelmisel aastal, ja seda ka Isabella müügist saadud tulu arvestamata jättes," kommenteeris Viking Line kontserni tegevjuht Mikael Backman.

Viking Line Abp on Soome juhtiv reisiparvlaevaliikluse kontsern, mis opereerib Läänemerel alates 1959. aastast.  Viking Line’i tegevuspiirkond on Läänemeri, peamised sihtturud on Soome, Rootsi ja Balti riigid.