Karistusseadustiku § 300-1 näeb ette vastutuse korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest suures ulatuses.

"Vastavalt karistusseadustiku rakendamise seaduse §-le 8-2 hinnatakse korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangute rikkumise ulatust suureks, kui tehtavate tehingute või otsuste maht ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt ehk 100x320=32 000 eurot," selgitab riigiprokuratuuri esindaja Katrin Lunt.

"Kuna nähtuvalt avalikest andmetest ei ületanud ükski AS Eesti Lootsi toetus ESS Kalev Jahtklubile 32 000 eurot, ei ole eeltoodu põhjustel kriminaalmenetluse alustamine juhtunu täpsemaks selgitamiseks ja võimaliku huvide konflikti tuvastamiseks võimalik," lisas ta.

Majandusminister Juhan Parts määras ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja, purjetaja ja veinimüüja Kalev Vapperi (IRL) 2007. aasta oktoobris riigifirma AS Eesti Lootsi nõukogu liikmeks. Pärast seda hakkas Eesti Loots toetama ESS Kalevi jahtklubi, mille kommodoor on samuti Vapper.

Peale selle on riigifirma toetanud ka Eesti jahtklubide liitu, mille liige on ka Vapperi juhitav ESS Kalevi jahtklubi. Lootsifirma on alates 2008. aastast toetanud Eesti jahtklubide liitu 22 600 ja ESS Kalevi jahtklubi 13 000 euroga.