Teine pakkumise esitanud ettevõte ei vastanud esitatud nõuetele ja seetõttu edasistel läbirääkimistel ei osale, teatas raepress.

Kvalifitseerunud firma on Ransome´s Trading Holding Company Ltd, kelle Eesti esindaja on EST Kinnisvara OÜ.

Pakkujatel on võimalik komisjoni otsust kolme tööpäeva jooksul vaidlustada. Komisjon kinnitab tulemused viieteistkümne tööpäeva jooksul pärast pakkumise toimumist.

Tallinna linna omandis oleva 82 kinnistu ehk Kopli liinide ostuks laekus Tallinna Linnavaraametisse tähtajaks, 19. novembriks kaks pakkumist.

Kinnistud müüakse ühtse müügiobjektina kaheetapilise kombineeritud pakkumise korras alghinnaga kokku 1,5 miljonit eurot. Esimese etapiga selgitatakse välja enampakkumise tingimustele vastavad pakkujad ja teises toimub eelläbirääkimistega pakkumine.

Tallinna linnavalitsus määrab ühe kuu jooksul alates esimese etapi tulemuste kinnitamisest eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused, sealhulgas pakkumiste esitamise tähtaja, pakkumiste hindamise kriteeriumid ning tingimuste mittekohase täitmise korral rakendatavad sanktsioonid.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on eesmärk leida Kopli liinide maa-alale arendaja, kes ehitab välja sealse elamuala koos elamuala teenindamiseks vajaliku taristuga - kanalisatsiooni- ja veetrassid, tänavad, spordiväljakud, haljasalad jms. Arendaja peab alale kavandama ja välja ehitama ka avalikult kasutatava rannapromenaadi ja rannapargi ning ranna ja hoonete vahelisele alale spordi- ja mänguväljakud, koerte jalutusalad jms.

„Kopli liinide ala on perspektiivikas kinnisvaraarenduspiirkond,“ ütles Võrk. „Ent eks on selle suure ala uueks loomise puhul tegemist ka väga ambitsioonika väljakutsega.“

Kopli liinide projekt hõlmab ca 17 ha suuruse maa-ala, millest hoonestatavate kinnistute pindala on ca 6 ha, ligi 11 ha on aga üldkasutatav, ühiskondlike ehitiste ja transpordimaa. Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringu kohaselt on võimalik sellele alale ehitada ühe- kuni viiekorruselisi korterelamuid – kokku kuni 527 korterit - ja 38 ühepereelamut.