Kinnistu aadress on Narva mnt 80 ja detailplaneering puudutab 0,31 ha suuruse maa-ala. Kinnistu kuulub OÜ-le Kadrioru Kinnisvara, mille omanik on läbi Manila Trust OÜ advokaadibüroo Pohla & Hallmägi vandeadvokaat Toivo Viilup. Viilupi ainuomandis oleva Manila Trusti viimane majandusaasta aruanne pärineb 26.novembri seisuga 2010.aastast ehk advokaat pole vähemalt kaks aastat aruandeid esitanud. Kadrioru Kinnisvara kuulus aga mullu oktoobrini Janek Kukele.

„See on Kadriorus asuv kinnistu, millel kunagi tegutses populaarne Georg Witte supelsalong,“ selgitas abilinnapea Taavi Aas. „Ala heakorrastamine ning hoonete rekonstrueerimine ja kasutuselevõtt suurendab piirkonna elanike turvatunnet,“ lisas Aas.

Kinnistul asub kaks arhitektuurimälestisteks tunnistatud hoonet - 1870. aastal ehitatud Georg Witte supelsalongi vannimaja, ühekorruseline puithoone ning majandushoone, neoklassitsistlikus stiilis fassaadidega kivihoone, mis asub supelsalongi vannimaja kahe tiiva vahel.

Detailplaneering näeb ette säilitada ja rekonstrueerida arhitektuurimälestiseks tunnistatud Georg Witte supelsalongi vannimaja ja selle juurde kuuluv majandushoone vastavalt muinsuskaitse eritingimustele.

Säilitatavatele hoonetele on planeeritud juurde ehitada kuni 4 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hooneosa, millega liidetakse kõik hooned üheks tervikuks. Sisehoovis ühendatakse olemasolev hoone ja juurdeehitus klaaskatusega. Juurdeehituse projekteerimisel lähtutakse ajalooliste hoonete väärtusest ja vajadusest neid eksponeerida, seisab linnavalitsuse teates.
Hoonesse on kavandatud kokku kuni 15 korterit.

Narva maantee 80 kinnistu kuulub OÜ-le Kadrioru Kinnisvara, mille juhatuse liige on äriregistri andmetel advokaadibüroo Pohla & Hallmägi vandeadvokaat Toivo Viilup.

Detailplaneeringu koostas arhitekt Martin Aunin.

Linnavalitsus märgib, et ala heakorrastamine ning hoonete rekonstrueerimine ja kasutuselevõtt suurendab piirkonna elanike turvatunnet. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 3. veebruari 2010 korraldusega. Detailplaneeringu eskiislahendusega sai Tallinna Kesklinna Valitsuses tutvuda 1.-2. märtsini 2010 ja 3. märtsil toimus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks ka avalik arutelu.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritud ala maakasutuse juhtotstarve korruselamute ala, seega on detailplaneering Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas.