Eile otsustas Rootsi põllumajandusamet, et Premia Foodsi tütarfirma Överumans Fisk AB nõue kahju hüvitamiseks on põhjendatud ning kahju ja saamata jäänud tulu nõude rahuldamiseks on olemas seadusest tulenev õiguslik alus. Överumans Fiskile makstava hüvitise suurus määratakse kindlaks eraldi otsusega

Selle aasta 31. juulil esitas Överumans Fisk kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamise nõude Rootsi Põllumajandusameti vastu, kuna amet algatas ettevõtte suhtes haldusmenetluse. Selle tulemusena hävitati 17 tonni kalamaime.

Premia tütarfirma nõuab rootslastelt kokku kolme miljonit eurot.

Otsus makstava hüvitise suuruse kohta võetakse vastu pärast seda, kui Överumans Fisk on esitanud Rootsi põllumajandusametile nõutava kahju lõpliku summa koos kõikide kahju ja saamata jäänud tulu tõendavate dokumentidega.

Nimelt oli esialgses kahju hüvitamise nõudes viidatud asjaolule, et kahju võib suureneda sõltuvalt sellest, millal Rootsi põllumajandusamet teeb Överumans Fisk nõude osas otsuse.