Eesti Loots toetas Kalev Vapperi kaasabil ESS Kalevi jahtklubi, mille kommodoor Vapper on, kuue aasta jooksul kokku 13 000 euroga. Selle aja jooksul taandas Vapper end ainult ühel juhul jahtklubi toetamisega seotud hääletuselt. Mullu seisis ta hea selle eest, et jahtklubi sai lootsifirmalt aastas raha koguni kaks korda.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo on alustanud Vapperi tegevuse suhtes väärteomenetlust, kontrollimaks võimalikku toimingupiirangu rikkumist, teatas PPA Delfile.

Antud paragrahvi kohaselt ehk ametiisiku poolt toimingupiirangu või toimingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadva rikkumise eest - karistatakse praeguste määrade kohaselt kuni 800 eurose trahviga (200 trahviühikut).

Menetluse huvides ei ole kriminaalpolitseil võimalik hetkel selle juhtumi kohta lisainformatsiooni väljastada.