Pooled pidasid võimalikuks kohtuvälist vaidluse lahendamise korda ja annavad tulemusest teada jaanuari keskpaigas, ütles Harju maakohtu esindaja BNS-ile. Lahenduse kohtuvälisel mittesaavutamisel määrab kohus jaanuaris ajutise halduri.

Pankrotiavaldus on esitatud seonduvalt hoonestusõiguse tasu võlgnevusega Tallinna Sadama ees summas ligi 137 000 eurot koos viivistega, ütles Sadama esindaja BNS-ile. Võlgnevus on tekkinud 2013. aastal, ajavahemikul mai lõpust kuni aasta lõpuni.