Lõviosa investeeringutest 2014. aastal moodustab amortiseerunud põhivara välja vahetamine, millest suurim projekt on liiklusjuhtimissüsteemi välja vahetamine ning jaamateede rekonstrueerimine Tallinn-Keila-Paldiski-Riisipere suunal.

Tegemist on 3-4 aastat vältava suurprojektiga, mille eesmärgiks on ettevõtte teatel tõrgeteta teenuse pakkumine üha tihenevate graafikutega reisirongiliiklusele ning läbilaskevõime parandamine Paldiski sadama suunas liikuvatele kaubarongidele.

2014. aasta investeeringud näevad lisaks ette panustamist raudtee kapitaalremonti Tapa-Narva liinil, mis on vajalik tagamaks reisirongide liikumiskiiruse 120 km tunnis. Ohutu ja mugava reisiliikluse tagamiseks renoveeritakse Tapa-Narva liinil ka reisijate ooteplatvormid.

Kaubavedude toetamiseks planeeritakse investeeringuid Ülemiste sorteerimismäe renoveerimisse. Teenindamaks kasvavaid mahte Sillamäe sadamas, on kavas Vaivara jaama laiendamine läbilaskevõime suurendamiseks.

Muud suuremad investeeringud hõlmavad side- ja turvanguseadmete (liiklusjuhtimissüsteemid ja ülesõiduautomaatika) uuendamist ning raudteesildade kapitaalremonti.

„Oleme välja töötanud investeeringute kava tagamaks Eesti Transpordi Arengukavas 2014-2020 ette nähtud eesmärkide täitmise, mille kohaselt peame tagama tippkiiruse 120 km tunnis järjest tiheneva liiklusgraafikuga reisirongidele ning samas piisava läbilaskevõime kaubarongidele Eesti sadamate ja 1520 mm raudteevõrgustiku vahel,“ selgitas AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Ahti Asmann.

„Suurimaks väljakutseks eelolevatel aastatel jääb Eesti transiidi konkurentsivõime säilitamine investeeringute kasvust tuleneva infrastruktuuri kallinemise taustal.“

Eesti Raudtee nõukogu võttis vastu järgmise aasta eelarve, mille
kohaselt planeeritakse ettevõtte kuludeks 2014. aastal 59 miljonit eurot
ning tuludeks 68,1 miljonit eurot.

Finantsplaneerimisel on lähtutud eeldusest, et kaubaveomaht raudteel
jääb püsima senisele tasemele ehk umbes 24 miljoni tonni juurde aastas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid