"Järgmise aasta novembris hakkab Euroopa Keskpank teostama euroala 128 panga üle järelevalvet, kuid enne seda viiakse läbi nende pankade põhjalik hindamine. Eestist lähevad nimetatud kolm panka Euroopa Keskpanga otsejärelevalve alla ja nende kohta ongi vaja teha täiendav hindamine," rääkis Eesti Panga pressiesindaja Ingrid Mitt BNS-ile.

"Pakkujad võivad olla nii maksu- ja tolliametis registreeritud kui ka mujal registreeritud audiitorühingud. Vastavalt hanke tingimustele peab pakkuja majandustegevuse müügitulu auditeerimise valdkonnas olema aastatel 2011-2012 olnud minimaalselt 1 miljon eurot aastas," ütles finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht Malle Aleksius BNS-ile.

Vandeaudiitor või audiitorühing peab olema viimase kolme aasta jooksul läbi viinud vähemalt ühe Eestis või Euroopa Majanduspiirkonnas tegutsemisluba omava vähemalt samaväärse suuruse ja tegevusaladega krediidiasutuse raamatupidamise aastaaruande auditi vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele, lisas Aleksius.

Varade kvaliteedi hindamise käigus analüüsitakse pankade laenu- ja väärtpaberiportfelle ning hinnatakse pankade vastavaid riskijuhtimisprotsesse. Varade kvaliteedi hindamine viiakse lõpule enne, kui ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvekohustus 2014. aasta novembris kehtima hakkab. Mitu varade kvaliteedi hindamise toimingut on Eestis kavas teha välisnõustajate abiga.

Hindamine teostatakse käesoleva aasta lõpu seisuga. Laenutoimikute hindamine ei puuduta kõiki portfelle. Analüüsida tuleb vaid neid portfelle, mille Euroopa Keskpank ja finantsinspektsioon on määratlenud riskide seisukohalt olulistena. Laenutoimikute hindamine toimub valitud portfellidest võetud laenude valimi alusel. Valimi moodustab pakkuja kooskõlas finantsinspektsiooni suunistega.

Euroala pankade põhjalik hindamine viiakse läbi enne, kui Euroopa Keskpangale antakse ühtse järelevalvemehhanismi raames täielikud järelevalvevolitused. Eestis tegutsevatest pankadest on hindamise all Swedbank, SEB Pank ja DnB Pank ning Nordea Bank Finland läbi Nordea Soome filiaali.

Pakkumusi riigihankele oodatakse tuleva aasta 4. veebruarini.